Premia za transakcje kartą w Credit Agricole

450zł premii z Credit Agricole
konto bankowe z premią

Credit Agricole ma ciekawą ofertę dla tych co nie mają ukończonych 27 lat i chcą otworzyć u nich konto. Za nowego klienta bank gotowy jest wyłożyć 450zł, jednak płatność ta rozciągnięta jest dość mocno w czasie bo trwa aż 20 miesięcy a jeśli zdecydujemy się zamknąć konto przed tym okresem to bank może żądać od nas zwrotu wypłaconej premii. Nie ma w tym nic dziwnego, bo nie po to dostajemy za darmo pieniądze by od razu je zamykać.

>>>> konto Credit Agricole <<<<

50 zł za wpływ na konto

 • premia zostanie przyznana gdy na konto wpłynie min. 500zł
 • 500zł musi być zaksięgowane na koncie najpóźniej w następnym miesiącu po przystąpieniu do promocji
 • premię otrzymujemy w następnym miesiącu po którym zaksięgowano wpływ

400 zł zwrotu za płatność kartą

 • dokonanie kartą debetową wydaną do konta w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100zł (transakcje muszą być zaksięgowane)
 • 100% kwoty przekazanej na Konto Oszczędzam w ramach usługi CAsaver (np. na rachunek oszczędnościowy z usługi CAsaver wpływa 4zł to w ramach premii dostajemy 4zł)
 • maksymalnie 20,00zł miesięcznie - promocja rozciąga się przez to do 20 miesięcy
 • w poprzednim i aktualnym na dany dzień miesiącu należy zapewnić wpływ na konto kwoty nie mniejszej niż 500zł
 • premia wypłacana jest pod koniec miesiąca

Usługa CAsaver

Jest to reklamowana przez Credit Agricole pewna forma oszczędzania. Od dokonywanych transakcji bezgotówkowych kartą debetową bank przekazuje ustaloną kwotę na Konto Oszczędzające (prowadzenie jest za darmo, pierwszy przelew w miesiącu 0zł, kolejne 10zł). Kwoty te zaokrąglane są do góry i ty sam decydujesz jaki wariant wybierasz.

 • 0,50zł - np. płatność 11,01zł - odkładasz na konto 0,49zł (0,50zł - 0,01zł)
 • 1,00zł - np. płatność 41,01zł - odkładasz na konto 0,99zł (1,00zł - 0,01zł)
 • 5,00zł - np. płatność 91,00zł - odkładasz na konto 4,00zł (5,00zł - 1,00zł)

Pozostałe główne warunki regulaminu

 • konto biorące udział w promocji: 1 Konto
 • promocja trwa do 30 listopada 2015r.
 • premia wypłacana jest przez okres 20 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu w którym przystąpiliśmy do promocji (np. przystępujemy 20 listopada, to pierwszy miesiąc liczony jest od grudnia)
 • do promocji nie kwalifikują się osoby które na 90 dni przed 25 września 2015r. były posiadaczem lub współposiadaczem konta w Credit Agricole oraz nigdy nie były uczestnikiem organizowanych przez bank promocji "Polecam 1 Konto”, „Polecam 1 Konto I”, „Polecam 1 Konto II”, „Polecam 1 Konto Extra”
 • należy:
  • wybrać wyciąg bankowy w formie elektronicznej
  • otworzyć Rachunek Oszczędzam na które wpływać będą drobne z usługi CAsaver
  • uruchomić usługę CAsaver
  • wyrazić sprzeciwu na działania marketingowe banku
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną
  • podać numer telefonu oraz email
  • potwierdzić przystąpienie do promocji
  • wypełnić i podpisać „Zlecenie przekazywania środków” w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub renty lub „Deklarację stałego zasilania konta” na kwotę nie mniejszą niż 500zł
 • brak wpływu ww. zadeklarowanej kwoty przez okres 2 następujących po sobie miesięcy wyklucza uczestnika z udziału w promocji
 • w przypadku wypowiedzenia umowy konta w okresie do 20 miesięcy od dnia otwarcia konta bank ma prawo obciążyć uczestnika równowartością przekazanych premii

>>>> konto Credit Agricole <<<<

Promocję mamy już za sobą, sprawdźmy jak prezentują się opłaty.

1 Konto

1 Konto przeznaczone jest dla osób które nie ukończyły 27 roku życia, by potem zostało ono przekształcone na Konto Prosto Oszczędzające Plus.

 • 0 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna
 • 0 zł - przelew krajowy w serwisie internetowym
 • 0 zł - opłata miesięczna za kartę w przypadku zapewnienia wymaganego wpływu miesięcznego oraz dokonaniu transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 1zł
 • 2,90 zł - opłata miesięczna za kartę jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki PLN w bankomatach w Polsce umieszczonych w placówkach banku oraz bankomaty BZWBK 24 i Euronet
 • 5,00 zł - wypłata gotówki PLN w pozostałych bankomatach w Polsce
 • 6,00 zł - opłata za możliwość wypłaty gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce bez ponoszenia dodatkowych opłat

Konto Prosto Oszczędzające Plus

 • 0 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna jeśli na konto wpłynie min. 1500zł a jeśli masz mniej niż 30 lat kwota zmniejszana jest do 1.000zł
 • 9,90 zł - prowadzenie konta – opłata miesięczna jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • 0 zł - przelew krajowy w serwisie internetowym
 • 0 zł - opłata miesięczna za kartę  w przypadku zapewnienia wymaganego wpływu miesięcznego oraz dokonaniu transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500zł
 • 7,90 zł - opłata miesięczna za kartę jeśli nie zostanie spełniony powyższy warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki PLN we wszystkich bankomatach w Polsce

>>>> konto Credit Agricole <<<<

 

premia za konto w banku - Credit Agricole - przedstawienie promocji