Wysoko oprocentowane konto bankowe i darmowy kredyt

Konto bankowe z 4% oprocentowaniem
i darmowym kredyt odnawialnym
w BGŻ BNP Paribas

Bank: BGŻ BNP Paribas
Nagroda: 4% oprocentowanie do wysokości wpływu i darmowy kredyt odnawialny do wysokości wpływu
Czas: do 31 października 2015r.
Warunek: wpływ pieniędzy na konto

BGŻ BNP Paribas do końca 31 października prowadzi ciekawą promocję. Tak jak poprzednio oferowane jest 4% oprocentowanie oraz darmowy kredyt odnawialny. Tym razem to my (z pewnymi zastrzeżeniami, o czym przeczytasz poniżej) możemy wpłacić pieniądze na konto, nie musi więc to być wynagrodzenie jak tego wymagał bank w pierwszej edycji promocji. Uległa też zmiana nazwy. Nie mamy już debetu w koncie a zamiast tego jest poprawnie wpisane: kredyt na koncie. W pierwszej promocji na bannerach reklamowych wpisane było, że bank oferuje darmowy debet, co nie do końca była zgodne z prawdą, bo debet a kredyt odnawialny to dwie inne rzeczy. O tym co to debet a kredyt przeczytasz w naszych artykułach porównanie kredytów odnawialnych. Przejdźmy jednak do opisywanej promocji.

>>> konto w BGŻ BNP Paribas <<<

Premie w banku BGŻ BNP Paribas

 • stałe 4% oprocentowanie konta przez najbliższe 12 miesięcy od dnia otwarcia konta do wysokości najwyższego zaksięgowanego wpływu  na konto maksymalnie do 5.000zł, dla pozostałych środków pieniężnych zastosowanie ma wtedy standardowe oprocentowanie czyli 0%,
  Przykład: na konto wypływa nam 4.500zł a potem 3.000zł. Oprocentowane będzie więc saldo do 4.500zł.
 • nieoprocentowany kredyt odnawialny przez najbliższe 12 miesięcy od dnia otwarcia konta praktycznego wraz z zerową prowizją za jego udzielenie - darmowa linia kredytowa przyznawana jest do wysokości jednokrotnego najwyższego wpływu na konto, nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 5.000zł
 • oba ww. bonusy łączą się, mogą więc być wykorzystane osobno lub razem
 • promocja trwa do 31 października 2015r.
 • należy:
  • otworzyć konto o planie taryfowym Konto Praktyczne
  • złożyć wniosek o kartę debetową
  • złożyć wniosek o dostęp do bankowości elektronicznej
  • posiadać min. 18 lat
  • wyrazić zgodzę na cele marketingowe
 • osoby posiadające konto w BGŻ i/lub PNB Paribas 6 miesięcy przed otwarciem nowego konta nie mogą wziąć udziału w promocji
 • 4% oprocentowanie ważne jest wtedy gdy aktywna jest karta debetowa oraz zanotowano wpływ środków pieniężnych
 • wpływ środków pieniężnych to przelewy na konto z zastrzeżeniem że nie wliczają się przelewy dokonane z rachunków klienta w banku BGŻ BNP Paribas oraz wpłat gotówkowych, lokat, uruchomieniu kredytu. Można jednak przelewać pieniądze ze swojego konta w innym banku.
 • wniosek o darmowy kredyt odnawialny należy złożyć nie później niż do 3 miesięcy od dnia otwarcia konta a jeśli został złożony w późniejszym terminie warunkiem jest posiadanie aktywnej karty debetowej
 • podwyższenie lub obniżenie przyznanego kredytu odnawialnego powoduje utratę nieprocentowania kredytu, czyli zacznie nas obowiązywać standardowa stawka wynosząca 10%

Opłaty za konto praktyczne w BGŻ BNP Paribas

 • 0 zł - brak opłaty za prowadzenie konta jeżeli posiadacz nie ukończył 26 roku życia
 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za prowadzenie konta jeżeli w danym miesiącu wpłynie min. 1.000zł z wyłączeniem wpłat dokonanych:
  • z kont bankowych klienta w tym z innych banków
  • z rachunków kredytowych klienta
  • wpłat gotówkowych
  • (czyli ważne będą przelewy od pracodawców, ZUS-u bądź z każdego innego rachunku bankowego którego posiadaczem nie jest klient)
 • 10 zł - miesięczna opłata za prowadzenie rachunku jeżeli nie zostanie spełniony ww. warunek
 • 0 zł - przelew internetowy
 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za kartę debetową jeżeli klient nie ukończył 26 roku życia
 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za kartę debetową jeżeli w danym miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę nie mniejszą niż 300zł
 • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeżeli nie zostanie spełniony ww. warunek
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach krajowych
 • 0 zł - wypłaty gotówki w bankomatach za granicą
 • 0% - prowizja za przewalutowanie
 • 1,8% min. 55zł - odnowienie po 12 miesiącach kredytu odnawialnego

>>> konto w BGŻ BNP Paribas <<<

 

wysokie oprocentowanie na koncie osobistym i najtańszy kredyt odnawialny