Premia 200 zł od ING za otworzenie konta dla firm

200 zł za otworzenie konta firmowego w ING Bank Śląski

ING Bank Śląski oferuje 200zł premii tym którzy otworzą u nich konto firmowe i wykonają na dowolną kwotę min. 1 przelew do ZUSu. Warunki promocji są niezwykle łatwe zaś prowadzenie konta wraz z kartą debetową jest darmowe o ile spełnimy warunek aktywności a kartą zapłacimy min. 300zł miesięcznie.

> Konto w ING Bank Śląski  <

 200 zł premii za otworzenie konta firmowego i przelew do ZUSs

 • wniosek o konto należy wysłać najpóźniej do 15 kwietnia 2017r.
 • promocja skierowana jest dla osób prowadzących jednoosobową działalności gospodarczą
 • z promocji wykluczone są osoby które od 1 grudnia 2015r. do 12 lutego 2017r. były posiadaczem Konta z Lwem: Direct, Zysk, Zysk+, Direct dla firm w ING
 • premię od banku otrzymamy jeśli spełnimy poniższe warunki:
  • do 15 kwietnia 2017r. wyślemy wniosek internetowy o otwarcie konta wraz z dostępem do bankowości internetowej i kartą debetową
  • do 15 czerwca 2017r. po otrzymaniu wiadomości w systemie bankowości internetowej "Moje ING" zapiszemy się do promocji i zaakceptujemy regulamin
  • do 15 czerwca 2017r. opłacimy z nowo otwartego konta składkę do ZUS (dowolna kwota)
  • wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • w dniu przyznania premii tj. 30 czerwca 2017r. konto i karta muszą być aktywne

Podstawowe opłaty za konto firmowe Direct

 • 0 zł - otwarcie rachunku
 • 0 zł - brak miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku dla kont aktywnych
 • 9 zł - miesięczna opłata za prowadzenie rachunku dla konto nie spełniających warunków konta aktywnego
 • 0 zł - przelew krajowy internetowy dla kont aktywnych
 • 0,90 zł - przelew krajowy internetowy dla kont nie spełniających warunków konta aktywnego
 • 0 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli w danym miesiącu dokonano transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300zł
 • 7 zł - miesięczna opłata za kartę debetową jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 0 zł - wypłata gotówki w bankomatach ING Bank Śląski oraz Planet Cash
 • 0 zł - opłata za pierwszą wypłatę gotówki PLN w danym miesiącu w pozostałych bankomatach
 • 2,50 zł - opłata za kolejne wypłaty gotówki PLN w danym miesiącu w pozostałych bankomatach

Warunek jaki trzeba spełnić by konto było aktywne

 • wystarczy spełnić w danym miesiącu jeden dowolny poniższy warunek by konto zostało uznane za aktywne:
  • wykonać minimum 1 przelew do ZUS
  • wykonać minimum 1 przelew do US
  • suma wpływów na rachunek minimum 2.000zł, wliczane w tym są wpłaty gotówkowe własne lub osoby trzecie, przelewy z innych banków oraz przelewy wewnętrzne z ING jednak przelewy wewnętrzne nie mogą być przelewami pomiędzy rachunkami własnymi firmy
 • konto aktywne powoduje zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku oraz przelewów krajowych internetowych (poza Express Elixir i Sorbnet - przelewy ekspresowe)
 • konto nieaktywne to konto otwarte na którym w danym miesiącu nie został spełniony żaden z ww. warunków

Regulamin

> Konto firmowe w ING Bank Śląski  <