300 zł - karta z premią w T-Mobile Usługi Bankowe

Pieniądze za wyrobienie karty kredytowej
w T-Mobile Usługi Bankowe

T-Mobile Usługi Bankowe oferuje 300 zł wszystkim tym którzy wyrobią kartę kredytową z polecenia oraz spełnią banalnie proste warunki regulaminu. Głównym warunkiem jest zaś wyrobienie karty z linku polecającego oraz wykonanie transakcji bezgotówkowych przez okres 2 miesięcy. Co ciekawsze regulamin nie zabrania wykonania transakcji na 1 zł, liczona jest ich ilość a nie suma wydatków. Przejdźmy do opisania promocji.

Czas na rejestrację w promocji:
Czas

Regulamin promocji

 • czas na rejestrację mamy do 31 sierpnia 2016r.
 • kartę zakładamy z linku polecającego
 • transakcje opisane poniżej:
  • muszą być zaksięgowane w danym okresie (nie warto więc czekać na ostatnią chwilę)
  • nie mogą być transakcjami zwróconymi
  • mogą zostać wykonane na dowolną kwotę
 • osoba polecona nie mogła nigdy wcześniej posiadać karty kredytowej w T-Mobile Usługi Bankowe
 • premie dla poleconego przelewane są na rachunek karty kredytowej do 25-ego następującego po miesiącu w którym spełniono warunki promocji
 • premia poleconego nie podlega opodatkowaniu
 • kartę w każdej chwili można zamknąć

300 zł premii za wyrobienie karty kredytowej

 • premia została podzielona na 3 etapy

I Nagroda: 100 zł dla poleconego (wyrabiający kartę)

 • umowę o kartę zawieramy najpóźniej do 40 dni od dnia wysłania wniosku
 • pierwsza transakcja musi zostać przeprowadzona najpóźniej do 60 dni od dnia podpisania umowy
 • przykład:
  • wniosek wysłano w czerwcu - mamy 40 dni na podpisanie umowy
  • uznajemy że wniosek podpisano 5 czerwca - mamy 60 dni (liczone od 5 czerwca) na wykonanie pierwszej transakcji

II Nagroda: 100 zł dla poleconego (wyrabiający kartę)

 • musimy:
  • spełnić warunki upoważniające nas do otrzymania I nagrody
  • wykonać min. 3 transakcje bezgotówkowe w miesiącu następującym po miesiącu w którym wykonaliśmy pierwszą transakcję
 • przykład:
  • wniosek wysłano w czerwcu - mamy 40 dni na podpisanie umowy
  • uznajemy że pierwszą transakcję dokonano w czerwcu to w lipcu wykonujemy min. 3 transakcje bezgotówkowe

III Nagroda: 100 zł dla poleconego (wyrabiający kartę)

 • musimy:
  • spełnić warunki upoważniające nas do otrzymania I nagrody (nie ma obowiązku wykonania warunków uzyskania II nagrody)
  • wykonać min. 3 transakcje bezgotówkowe w drugim miesiącu następującym po miesiącu w którym wykonaliśmy pierwszą transakcję
 • przykład:
  • wniosek wysłano w czerwcu - mamy 40 dni na podpisanie umowy
  • uznajemy że pierwszą transakcję dokonano w czerwcu to w sierpniu wykonujemy min. 3 transakcje bezgotówkowe

Regulamin.

Premia dla polecającego kartę

 • 100 zł otrzyma osoba polecająca kartę kredytową (za 3 pierwsze osoby)
 • bank od 100zł odliczy podatek dochodowy i przeleje go do Urzędu Skarbowego
 • premia przelewana jest na rachunek osobisty (polecony premię otrzymuje na rachunek karty kredytowej)

Zalety karty w T-Mobile UB

 • do 58 dni bez odsetek
 • przelew z karty dokonany przez internet traktowany jest jako transakcja bezgotówkowa
 • jeśli umowa o kartę zostanie zawarta w okresie promocji to do 30 czerwca otrzymujemy:
  • zwolnienie z opłaty za przelew z rachunku karty
  • zwolnienie z pierwszej opłaty rocznej bez względu na sumę zawartych transakcji
  • obniżona stawka oprocentowania o 20% na okres 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kartę

Podstawowe opłaty za kartę

 • 0 zł - wydanie karty kredytowej
 • 0 zł - opłata roczna jeśli w roku wykonano transakcje na min. 15.000zł
 • 35 zł - opłata roczna jeśli w roku wykonano transakcje na min. 7.500zł
 • 70 zł - opłata roczna jeśli w roku nie wykonano transakcji na min. 7.500zł
 • 0 zł - opłata miesięczna jeśli w okresie rozliczeniowym wykonano min. 4 transakcje bezgotówkowe
 • 8 zł - opłata miesięczna jeśli nie spełniono ww. warunku
 • 4% min. 10 zł - opłata za wypłatę gotówki w bankomacie
 • 4% min. 10 zł - opłata za przelew online z rachunku karty
 • 9,50% - oprocentowanie karty

Połącz kartę kredytową z kontem osobistym

W T-Mobile Usługi Bankowe od dłuższego czasu trwa promocja:

Jak działa okres odsetkowy w kartach kredytowych?

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w artykule: Ranking kart kredytowych