Porównanie - mobilny internet domowy LTE bez limitu danych - lipiec 2018r.

Internet mobilny LTE na abonament bez limitu danych - w jakiej sieci najtaniej do domu - zestawienie na lipiec 2018r.

Poniższe zestawienie zawiera porównanie internetu mobilnego LTE na abonament na lipiec 2018r. Uwzględnionych zostało czterech największych operatorów sieci komórkowych w Polsce, czyli OrangeT-MobilePlay oraz Plus.

Zestawienia internetu mobilnego publikowane są od 2016r. dzięki czemu można sprawdzić jak przebiegały zmiany w poszczególnych miesiącach. Zestawienie znajdziesz pod TYM linkiem.

Zmiany w porównaniu z poprzednim miesiącem:

 • T-Mobile - nowa data regulaminu
 • Plus - nowa data regulaminu i wprowadzanie Ligi Mistrzów do oferty

Strony operatorów:

> sprawdź aktualny ranking w nowym artykule <- link

internet mobilny LTE bez limitu danych - lipiec 2018r.

 kliknij w ikonę by przejść na stronę operatora telefonicznego

Orange

 • Internet Mobilny
 • 9,99 zł miesięcznie - 10 GB - bez urządzenia
 • 19,99 zł miesięcznie - 10 GB - z najtańszym urządzeniem
 • po wykorzystaniu 10 GB prędkość ograniczona do 1 Mb/s

 • Internet Mobilny
 • 39,99 zł miesięcznie - 50 GB - bez urządzenia
 • 47,99 zł miesięcznie - 50 GB - z najtańszym urządzeniem
 • po wykorzystaniu 50 GB prędkość ograniczona do 1 Mb/s

 • Internet Domowy 4G
 • 69,99 zł miesięcznie - 250 GB - bez urządzenia
 • 79,99 zł miesięcznie - 250 GB - z najtańszym urządzeniem
 • 150 GB z prędkością LTE w strefie domowej
 • 100 GB z prędkością LTE możemy wykorzystać w strefie domowej oraz poza strefą
 • po wykorzystaniu 250 (150+100) GB prędkość ograniczona do 1 Mb/s w strefie domowej
 • po wykorzystaniu 100 GB dostępnych poza strefą prędkość ograniczona do 16 kb/s poza strefą domową
 • w strefie domowej w pierwszej kolejności zużywany jest pakiet 150 GB strefy domowej a potem dodatkowy pakiet 100 GB dostępny w strefie oraz poza strefą
 • nielimitowany transfer danych w godzinach 00:00 - 08:00

Ograniczenia:

Regulamin "Internet Mobilny" od 21.08.2017r.

2) Mogą Państwo korzystać z dostępu do internetu z pełną prędkością aż do wyczerpania Pakietu danych na konto dostępnego w ramach usługi Internet Mobilny i w ramach innych usług z Pakietem danych na konto, a potem z pozostałych pakietów dostępnych dla usługi Internet Mobilny. Po wyczerpaniu wszystkich pakietów mamy prawo ograniczyć prędkość do 1 Mb/s.

3) W pierwszej kolejności korzystają Państwo z podstawowego Pakietu danych na konto i Pakietu danych na konto dostępnych w ramach innych ofert. Po ich wyczerpaniu automatycznie udostępniamy Państwu zapasowy Pakiet danych na konto, co powoduje jednocześnie wzrost opłaty abonamentowej o 10 zł w danym okresie rozliczeniowym.

4) Niezależnie od Pakietu danych na konto zapewniamy Państwu możliwość dokupienia 10 GB w cenie 10 zł do wykorzystania w danym okresie rozliczeniowym. Powiększa to Pakiet danych na konto. Zamówienie mogą Państwo złożyć poprzez indywidualne konto klienta na naszej stronie internetowej. Aktywacji dokonamy w ciągu 24 godzin

Ograniczenia:

Regulamin "Internet Domowy 4G" od 21.05.2018r.

2) W Strefie Internetu domowego mogą Państwo korzystać z dostępu do internetu z pełną prędkością aż do wyczerpania 150 GB (internet w Strefie), a następnie z pozostałych pakietów danych dostępnych w danym okresie rozliczeniowym. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych pakietów danych mamy prawo do ograniczenia prędkości do 1 Mb/s

3) Poza Strefą Internetu domowego mogą Państwo korzystać z dostępu do internetu z pełną prędkością aż do wyczerpania 100 GB („Pakiet danych na konto”), a następnie z pozostałych pakietów dostępnych w ramach Konta abonenckiego w danym okresie rozliczeniowym. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych pakietów mamy prawo do ograniczenia prędkości do 16 kb/s.

4) Niezależnie od Pakietu danych na konto i Internetu w Strefie otrzymują Państwo możliwość bezpłatnego korzystania z usługi Szczęśliwe Godziny. Zapewnia ona dostęp do internetu bez ograniczeń prędkości i limitów danych w godzinach 00:00-08:00. Usługa nie wpływa na jakiekolwiek dostępne pakiety danych.

2) Wyznaczenie Strefy następuje automatycznie na podstawie Państwa aktualnej lokalizacji przy pierwszym połączeniu z internetem. Strefa obejmie obszar 500 metrów od miejsca, w którym nawiązali Państwo połączenie z internetem.

3) Za pośrednictwem indywidualnego konta klienta na stronie www.orange.pl/zaloguj, mogą Państwo dezaktywować Strefę na danym obszarze i odpłatnie wyznaczyć ją na innym obszarze.

Podsumowanie: W regulaminie Orange znajdziemy informację o tym, że po przekroczeniu pakietu danych operator ma prawo ograniczyć prędkość do 1 Mb/s. Jeśli mamy wybrany pakiet z strefą domową to prędkość w strefie domowej po przekroczeniu pakietu wynosi 1 Mb/s a 16 kb/s poza strefą.

 

Play

 • 49,99 zł miesięcznie - 100 GB - bez urządzenia
 • 59,99 zł miesięcznie - 100 GB - z najtańszym urządzeniem
 • po wykorzystaniu 100 GB prędkość ograniczona do 1 Mb/s

Ograniczenia:

Regulamin "Play internet bez limitu GB II" od 20.03.2018r.

Regulamin "Play internet tylko SIM bez limitu GB z TV" od 20.03.2018r.

5. Operator dokłada wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia jak najlepszej jakości połączenia transmisji danych dla klientów P4. Przez jakość rozumie się tu stabilność połączenia z siecią, prędkość transmisji wysyłania i pobierania danych. W związku z tym po przekroczeniu przez Abonenta 100 GB transmisji danych w pełnym Okresie Rozliczeniowym szacunkowa prędkość maksymalna transmisji danych ulega obniżeniu do końca tego okresu i wynosi 1Mb/s w przypadku danych pobieranych, oraz 384 kb/s w przypadku danych wysyłanych.

Podsumowanie: W regulaminie Play znajdziemy informację o tym, że internet nielimitowany hula z prędkością LTE do 100 GB a potem ulega obniżeniu do 1Mb/s. 

 T-Mobile

 • 29,99 zł miesięcznie -  30 GB - bez lub z urządzeniem
 • za 30 zł opcja wykupienia LTE bez limitu
 • w promocji 3 miesiące za 0 zł bez urządzenia
 • po wykorzystaniu 30 GB prędkość ograniczona do 16 kb/s
 • przy wykupionym LTE bez limitu po wykorzystaniu 100 GB prędkość ograniczona do 2 Mb/s

 • 39,99 zł miesięcznie - 50 GB - bez lub z urządzeniem
 • za 20 zł opcja wykupienia LTE bez limitu
 • w promocji 3 miesiące za 0 zł bez urządzenia
 • po wykorzystaniu 50 GB prędkość ograniczona do 16 kb/s
 • przy wykupionym LTE bez limitu po wykorzystaniu 100 GB prędkość ograniczona do 2 Mb/s

 • 79,99 zł miesięcznie - bez lub z urządzeniem
 • operator twierdzi że ta taryfa nie ma limitu danych ale podczas rozmowy i tak zachęcają do wybrania jednej z poniższych taryf z racji tego że są tańsze

 • 49,00 zł miesięcznie - z urządzeniem
 • prędkość ograniczona do 20 Mb/s
 • nie ma limitu danych

 • 65,00 zł miesięcznie - z urządzeniem
 • prędkość ograniczona do 60 Mb/s
 • nie ma limitu danych

Ograniczenia:

Regulamin "Internet LTE - tylko SIM -3x0" od 01.07.2018r.

Regulamin "Internet LTE - tylko SIM" - na stronie operatora nie podano linku do regulaminu

Regulamin "Internet - modem/router na raty przez 24 miesiące w T-Mobile" od 01.07.2018r.

3.1.1. „Pakiet Danych” jest odnawiany dla każdego Cyklu Rozliczeniowego. Dane z pakietu niewykorzystane w danym Cyklu Rozliczeniowym przepadają z jego końcem. Po wyczerpaniu „Pakietu Danych” nastąpi ograniczenie prędkości transmisji do 16 kb/s. Za korzystanie z mobilnego Internetu w ramach tego ograniczenia nie są pobierane dodatkowe opłaty. Rozliczenie konsumpcji danych dokonywane jest za każdy rozpoczęty 1kB osobno za dane wysłane i za dane odebrane.

3.1.6. Po przekroczeniu przez Abonenta korzystającego z usługi „LTE bez limitu danych” 100 GB transmisji danych w technologii LTE w Cyklu Usługi, szacunkowa prędkość maksymalna transmisji ulegnie obniżeniu do końca tego cyklu i będzie wynosić nie więcej niż 2 Mb/s – dla pobierania i wysyłania w technologiach 3G, 4G/LTE i wyższych (jeśli zostaną wprowadzone). Ograniczenie to nie będzie miało wpływu na prędkość transferu danych poza usługą „LTE bez limitu danych”

Ograniczenia:

Regulamin "T-Mobile 1 - Nielimitowany  internet domowy z urządzeniem na raty przez 24 miesiące"  - na stronie operatora nie podano linku do regulaminu

3.1.2. Internet Domowyjest cykliczną usługą ważnądla każdego Cyklu Rozliczeniowego. Zapewnia on nielimitowany dostęp do mobilnego Internetu w Sieci, co oznacza możliwość korzystania z tej usługi w Sieci bez limituobjętości danych i bez zmiany deklarowanej dla danej opcji szacunkowej prędkości maksymalnej – przez cały czas obowiązywania Umowy.

Podsumowanie: W regulaminie T-Mobile znajdziemy informację o ograniczeniu prędkości gdy przekroczymy limit danych 100 GB. Po przekroczeniu prędkość może spaść do 2Mb/s jednak operator twierdzi, że zapis ten nie dotyczy oferty Internet Max ale taryfy Comfort i Relax co może wprowadzać w błąd.

W ofercie internetu domowego który jest równocześnie internetem mobilnym mamy nielimitowaną ilość pobieranych danych ale jest za to nakładana maksymalna prędkość łączą, nie musimy więc się martwić o to, że przekroczyliśmy pakiet 100 GB.

Plus

 • 30,00 zł miesięcznie - 30 GB - bez urządzenia
 • 37,00 zł miesięcznie - 30 GB - z najtańszym urządzeniem
 • w promocji 1 miesiąc za 0 zł
 • po wykorzystaniu 30 GB prędkość może zostać ograniczona do 32 kb/s

 • 40,00 zł miesięcznie - 45 GB - bez urządzenia
 • 47,00 zł miesięcznie - 45 GB - z najtańszym urządzeniem
 • w promocji 1 miesiąc za 0 zł
 • po wykorzystaniu 45 GB prędkość może zostać ograniczona do 32 kb/s

 • 50,00 zł miesięcznie - 60 GB - bez urządzenia
 • 57,00 zł miesięcznie - 60 GB - z najtańszym urządzeniem
 • w promocji 1 miesiąc za 0 zł
 • po wykorzystaniu 60 GB prędkość może zostać ograniczona do 32 kb/s

 • 70,00 zł miesięcznie - 100 GB - bez urządzenia
 • 77,00 zł miesięcznie - 100 GB - z najtańszym urządzeniem
 • w promocji 1 miesiąc za 0 zł
 • po wykorzystaniu 100 GB prędkość może zostać ograniczona do 32 kb/s

Ograniczenia:

Regulamin "„Plus Internet LTE tylko SIM na 24 miesiące w sklepie internetowym" od 02.07.2018r.

Regulamin „Plus Internet LTE z modemem lub routerem na 24/36/48 rat z opłatą początkową w Sklepie Internetowym" od 02.07.2018r.

4. Po przekroczeniu w jednym Okresie rozliczeniowym podstawowego limitu transmisji danych wynikającego z wybranego Promocyjnego Planu Cenowego, prędkość transmisji danych zostanie obniżona do prędkości maksymalnej 32 kb/s, chyba że Abonent korzysta z Usługi „LTE bez końca”

6. W celu umożliwienia wszystkim Abonentom sprawiedliwe korzystanie z sieci Polkomtel stosuje zasady Fair-Usage-Policy („FUP”). Celem FUP jest zapewnienie każdemu z Abonentów możliwość sprawiedliwego korzystania z Usług niezależnie od ilości przesłanych danych. Realizowane jest to poprzez przydzielanie odpowiednich wartości parametrów dostępu do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z rosnącym zużyciem danych, w tym obniżenie prędkości transmisji danych do prędkości maksymalnej 32 kb/s

Podsumowanie: W regulaminie Plusa znajdziemy informację o tym, że zgodnie z polityką FUP po wykorzystaniu pakietu danych prędkość internetu może zostać obniżona do 32 kb/s.

Na początku regulaminu w tabeli przeczytać możemy, że prędkość pobierania danych w ramach usługi „LTE bez końca” po przekroczeniu podstawowego limitu transmisji danych ma prędkość maksymalną (poza najtańszym pakietem). Rodzi się w takim razie pytanie po co kupować droższy pakiet 100 GB skoro prędkość po przekroczeniu danych jest podobno taka sama jak w 45 GB i 60 GB. Odpowiedzi na tak zadane pytanie na infolinii padają różne. Jedni twierdzą, że ważny jest punkt regulaminu z FUP który stanowi, że po przekroczeniu danych prędkość może uleć obniżeniu do 32 kb/s a inni twierdzą, że mając pakiet wyższy prędkość może zostać obniżona później np. przy pakiecie 80 GB ograniczenie może zostać nałożone po 200 GB. Na forach internetowych przeczytać można, że Plus nakłada ograniczenia różnie. Niektórzy twierdzą, że mają pakiet przekroczony 2-3 krotnie i nie zostało nałożone ograniczenie, zaś inni narzekają, że limit prędkości nastąpił dość szybko. Z tego też względu, regulamin Plusa jest najbardziej zagmatwany i dla bezpieczeństwa można uznać, że po przekroczeniu pakietu danych w ramach prowadzonej polityki FUP ograniczenie może zostać nałożone w każdej chwili.

> sprawdź aktualny ranking w nowym artykule <- link

*** sprawdź oferty telefoniczne na abonament ***

*** sprawdź oferty na kartę ***

kliknij w ikonę by przejść na stronę operatora telefonicznego

> Orange> Play > T-Mobile> Plus <

         

Powyższe zestawienie zawiera wybrane oferty operatorów